Пікірлер - Майра Наймантаева (1)

Шынымен өзекті мәселені қозғаған екен