Тест сұрақтары

8 ақпан 2014 -
Тест сұрақтары

Тест сұрақтары

Есептеу жүйелері, желілері және коммуникациялары       

 

 1.Web  файлдардың кеңейтілімін көрсетіңіз

A. графикалық файл кеңейтілуі GIF немесе  JPG

B.кеңейтілуі txt  немесе  doc

C.кеңейтілуі com  немесе  exe

D. кеңейтілуі htm  немесе  html*

E.дұрыс жауап жоқ

 2.Модемді  таңдау  кезіндегі  ең  маңызды  шарт

A.   оның  мәліметтерді  қабылдаужөнелту  жылдамдығы*

B.   арнамен орнатылған байланыстың  сенімді түрде сақтауы

C.   модемнің  бағасы

D.   модемнің, ол байланысатын компьютермен аппараттық  түрде сәйкес келуі

E.    интернетте жұмыс істеген уақытты есепке алатын  программа

3.Wed – сайыттың дұрыс жазылмаған  адресін  көрсетіңіз

                     A.http:www.park.com

                     B.http://www.mail.ru 

                     C.http://www.site.kz

                     D.http://wwwe.sunduk.ru *

                     E.http://www.nursat.kz

4.Төменде көрсетілгендердің қайсысы Webпарағын құруға арналған программалар?                                                                                                     

A.   жауаптардың бәрі дұрыс*

       B.HTML,  CorelDraw, Adobe Streamline, EXCEL

C.CorelDraw, Adobe Streamline

D.HTML,  Adobe Photoshop,PhotoPaint

E.Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Streamline,WORD

5.WWW  деген нені білдіреді?

A. WWW  дегеніміз интернеттегі вирустарды іздеуге арналған программа

B.WWW  дегеніміз жергілікті желіге шығу

C. WWW  дегеніміздүние жүзілік өрмек*

D.WWW  дегеніміз интернеттегі сілтеме жасайтын команда

E.Дұрыс жауап жоқ

6.Модемнің қандай түрлері болады?

A.   сыртқы модем

B.   ішкі модем

C.   сыртқы модем, Ішкі модем *

D.   хаб модем

E.    дұрыс жауабы жоқ

7.Web-беттерінің кеңейтілуі  (форматы)...

A.   *. html  *

B.   *. txt

C.   *. Doc

D.   *. exe

E.    дұрыс жауабы жоқ

8.Жаңа ақпараттық технологиялардегеніміз

A.   ақпараттық технология

B.   қазіргі  компьютерлік технология *

C.   үлкен ЭЕМ –дерді  пайдалануға негізделген технология

D.   эволюциялық технология

E.    информацияларды сақтау, тасымалдау

9.Тег бұл

A. басқа файлға немесе обьектіге сілтеме

B.элементтің бастапқы және  аяққы маркері

C.арнайы таңбалар  пайдаланылатын  мәтін

D. web – парағын құруға арналған команда*

E.дұрыс жауап жоқ

 

10.Интернеттегі қай потокол  базалық болып табылады

A. HTML

B. HTTP*

C.TCP

D.TCP/IP

             E.дұрыс жауап жоқ

11.Жергілікті желінің қысқаша жазылуы, белгіленуі

A.   TCP/IP

B.   WAN

C.   WWW

D.   HTTP

E.    LAN *

12.Файлдың кеңейтілімі нені білдіреді

A) каталогтың типін

B)программаның типін.

C) файлдың типін*

D)файл өлшемін

             E)файл сапасын

13.Шығатындар бумасынан жіберілгендердің көшірмесі осы бумаға келіп орналасады.

A) Кіретіндер (Входящие).

B) Шығатындар   (Исходящие). 

C)  Өшірілгендер (Удаленные).

D)  Жіберілгендер (Отправленные).

E) Шимай дәптерлер (Черновики).

14.Егер жазылған хат әлі жіберуге дайын болмаса да оны жабуға болады, және ол ……..   бумасында сақталады.

A) Кіретіндер (Входящие).

B) Шығатындар   (Исходящие). 

C)  Өшірілгендер (Удаленные).

D)  Жіберілгендер (Отправленные).

E) Шимай дәптерлер (Черновики).

15. Миллиондаған компьютерді алып желілердің желісіне біріктіретін әлемдегі ең үлкен және ең белгілі желі қалай аталады?

А) Жергілікті желі

Б) Ауқымды желі

В) Интернет *

С) Сервер

16. Модем дегеніміз не?

А) Жергілікті желі

Б) Есте сақтау жады

В) Мәтін енгізу құрылғысы

С) Интернетке телефон арқылы қосылу үшін қандай құрылғысы*

17. Интернетке қосылғанға дейін не таңдауымыз керек?

А) Принтер

Б) Клавиатура

В) Интернет провайдер

С) Сервер

18. Электрондық пошта

А) WWW (World Wide Web-тен) немесе веб деп аталатын, веб-браузерде қарап шығуға арналған көптеген арнайы құрамдас беттер болып табылады

Б) адамдарға файлдарды барлық әлем бойынша тез жөнелтуге мүмкіндік береді*

В) файлдарды бір компьютерден екінші компьютерге орын ауыстырады немесе көшірмелейді

С) пікір сайыс жүргізу немесе жаңалықтар алмасу үшін ұйымдастырылған USENET-тегі желілік алқалы жиын

19. Электрондық почта түрі

А) Outlook Express*

Б) Microsoft Word

В) Microsoft Excel

С) FrontPage

20. ivan_petrov@msn.com электрондық адрестегі логин -

А) @msn.            B) ivan_petrov*

C) com                D) ivan

 

 

Есептеу жүйелері, желілері және коммуникациялары        1-нұсқа      4-курс

 

1.Телефон каналдары арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасу құрылғысы

A.   Модем*

B.   сканер

C.   дисковод

D.   плоттер

E.    стример

2.Компьютердің жұмыс істеу жылдамдығы неге тәуелді

A.   ақпаратты процессорда өңдеудің тактілік жиілігіне*

B.   принтердің желіге қосылуы немесе қосылмауына

C.   операциялық жүйенің интерфейсін ұйымдастыруға

D.   сыртқы сақтау құрылғыларының көлеміне

E.    өңдейтін ақпарат көлеміне

3.Файл атының типін анықтаушы құрамдас бөлігі

A)файл кеңейтілімі *

B)каталог

C)файл өлшемін

D)файл тақырыбы

E)қолданбаны

4.Қайсысы электронды почтаны білдіреді

A)е-mail *

B)Internet Explorer

C)Netscape Navigator

D)WWW.

E)HTTP

5.WWW қысқартылған  сөзі нені білдіреді

A)дүниежүзілік "өрнек"*

B)электронды пошта

C)навигаторды

D)компьютерлік вирусты

E)жергілікті желіні

6.WWW құжаттарын ұсынатын және қабылдауды, сұраныстарды қамтамасыз ететін программа

A)браузер *                 B)гиперссілтеме

C)веб-мастер               D)фрейм                    E)бейне-сілтеме

7.Интернет желісіне қосылған компьютерде міндетті түрде болады

A)  IP-адрес *

B)   Үйшік аты

C)   WEB-беттері

D)  URL-адрес

E)   жеке WEB-беті

8.Internet қызметін ұсынушы компания

A)  Провайдерлер*             В)Клиенттер

С)Абоненттер                    D)Администратор              E)Дистрибьютор

9.Жергілікті компьютерлік желіде бір-біріне тізбектеле қосылған барлық жұмыс станциясының конфигурациясы

A)  сақиналы *

B)   желілік

C)   радиалды

D)  шиналық

E)   ағаштәрізді

10.Ауқымды желінің қысқаша жазылуы

A)  WAN*                C) LAN

B)   WWW                D)  HTTP      E)  TCP/IP

 

11.Бұл бумаға барлық қабылданған хабарлар орналасады.

A) Кіретіндер (Входящие).

B) Шығатындар   (Исходящие). 

C)  Өшірілгендер (Удаленные).

D)  Жіберілгендер (Отправленные).

E) Шимай дәптерлер (Черновики).

12.Жазылған   және   жіберілген   хаттар   осы   бумада орналасады.

A) Кіретіндер (Входящие).

B) Шығатындар   (Исходящие). 

C)  Өшірілгендер (Удаленные).

D)  Жіберілгендер (Отправленные).

E) Шимай дәптерлер (Черновики).

13.Кез-келген бумадан өшірілген хаттар осы бумаға келіп орналасады.

A) Кіретіндер (Входящие).

B) Шығатындар   (Исходящие). 

C)  Өшірілгендер (Удаленные).

D)  Жіберілгендер (Отправленные).

E) Шимай дәптерлер (Черновики).

14.Ішіне салынған файлдарды сақтау.

            A)  Файл — Сохранитъ вложения немесе Файл -Сохранитъ вложения Все командасын              

                орындаймыз

      B)Файл -Сохранитъ как командасын орындаймыз.

      C)Файл -Сохранитъ  командасын орындаймыз.

            D)Файл — Отправитъ командасын орындаймыз.

           E)Сообщение Создатъ командасын орындаймыз.

15.Жаңа хат жазу немесе жіберу үшін

A)  жіберетін мекен жайдыңадресін білу керек.

B)   Хатты дайындау керек

C)   Ішіне салынған файлдарды сақтау

D)  Таңдалған хабарды  жіберу керек

E)   Жаңа хат жазукерек

16.Электрондық хаттар жазу және оқуға арналған бағдарлама.

A)  Оutlоок Ехргеss

B)   Internet Explorer

C)   Netscape Navigator

D)  браузер

E)   гиперссілтеме

17. Интернет сөзі қандай мағына береді?

А) Бір ғимарат ішіндегі желі

Б) Тек екі компьютер арасындағы байланыс

В) 10 компьютер арасындағы байланыс

С) Халықаралық желі*

18. Файлдарды жеткізу

А) WWW (World Wide Web-тен) немесе веб деп аталатын, веб-браузерде қарап шығуға арналған көптеген арнайы құрамдас беттер болып табылады

Б) адамдарға файлдарды барлық әлем бойынша тез жөнелтуге мүмкіндік береді

В) файлдарды бір компьютерден екінші компьютерге орын ауыстырады немесе көшірмелейді*

С) пікір сайыс жүргізу немесе жаңалықтар алмасу үшін ұйымдастырылған USENET-тегі желілік алқалы жиын

19.  Мекемелер мен жеке адамдарға Интернет-қызметін көрсететін фирма

А) Провайдер*

Б) Броузер

В) Интернет

С) Сервер

20. Логин  дегеніміз не?

А) «тіркелу кезінде көрсетілетін атау». Электрондық адрестің (@ символының алдында) бірінші жолын құрады *

Б) Адрестің екінші бөлігі (@ символынан кейін)

В) @ символы

 

С) Дұрыс жауап жоқ

- 7397618

Пікірлер (3)
Нури # 29 қазан 2014 в 21:47 0
Жауаптары кайда?
Жулдыз Каримова # 2 сәуір 2015 в 08:58 0
Модемди таңдау кезіндегі ең маңызды шарт
Айерке Едилжанова # 16 наурыз 2016 в 13:58 0
жауаптары кайда