Қазақ тілі мен әдебиетініен ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ (10-11 СЫНЫПТАР)

3 қыркүйек 2014 - Админ

ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНІҢ

ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ

(10-11 СЫНЫПТАР)

«Тіл және әдебиет» білім саласы

Қазақ тілі

10 — сынып

қоғамдық-гуманитарлық бағыт

(аптасына – 2 сағат, барлығы – 68 сағат)

CӨЗ МӘДЕНИЕТІ

І тоқсан – 18 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Кіріспе

1

І

Тіл – тарихи құндылық

2

1

Тіл – дүниені танудың құралы.

1

2

Этномәдени лексика.

1

ІІ

Қазақ тілінің түп-тамыры

10

1

Қазақ тілі – түпкі түрін сақтаған байырғы тіл.

1

2

Диктант

1

3

Ескі қазақ жазба тілі.

1

4

Төте жазу.

1

5

Қазақ тілі – кемелденген тіл.

2

7

Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі.

2

8

Қазақ тілі.

2

ІІІ

Әдеби тілдің стильдік тармақтары және олардың айырым белгілері

14

1

Сөйлеу тілі мен кітаби тіл туралы түсінік.

1

2

Бақылау диктанты және оны талдау.

2

3

Қазақ әдеби тілінің белгілері.

1

4

Кітаби тіл мен сөйлеу тілінің ортақ белгілері.

1

ІІ тоқсан – 14 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

5

Сөйлеу тілі және оның айырым белгілері.

1

6

Сөйлеу тілінің лексикалық ерекшеліктері

1

7

Сөйлеу тілінің фонетикалық–морфологиялық, синтаксистік ерекшеліктері

1

8

Кітаби тіл және оның айырым белгілері

1

9

Монологтың түрлері: сипаттау, баяндау, пайымдау

1

10

Диктант

1

11

Кітаби тілдің жазбаша және ауызша нормалары.

1

12

Орфографиялық нормалар.

1

13

Орфоэпиялық нормалар: сөз үндестігі, сөз екпіні, интонациялық құрылымдар.

1

ІV

Әдеби тіл нормалары

8

5

Тілдік жүйе және норма

1

6

Тілдік норма және дағды

1

7

Бақылау диктанты және оны талдау

2

8

Қатаң норма

1

ІІІ тоқсан – 20 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

10

Босаң норма

1

11

Тілдік норма және стиль

1

9

Тілдік норма және жаңа қолданыстар

1

V

Сөз сапасы

17

1

Сөз сапасы туралы түсінік

1

2

Диктант

1

3

Сөз дұрыстығы

1

4

Сөз байлығы

1

5

Сөз тазалығы

1

6

Сөз қысқалығы мен нұсқалығы

1

7

Сөз дәлдігі

1

8

Сөз бедері және стиль

1

9

Сөйлеу тілінің стильдік бедері

1

10

Публицистикалық шығарма тілінің стильдік бедері

1

11

Ресми ісқағаздарының сөз бедері

1

12

Ғылыми әдебиет стиліндегі сөз бедері

1

12

Көркем әдебиет стилінің сөз бедері

1

13

Көркем сөз бедері

1

14

Бақылау диктанты және оны талдау

2

15

Қайталау

1

ІVтоқсан – 16 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас

15

1

Тілдік қарым-қатынас туралы түсінік

1

2

Әлеуметтік-тұрмыстық қатынастағы сөз әдебі

1

3

Амандасу

1

4

Қоштасу

1

5

Құттықтау

1

6

Көңіл айту

1

7

Диктант

1

8

Тілек айту

1

9

Бата беру

1

10

Қаратпа сөз әдебі

1

12

Ресми-іскерлік қатынас және сөз әдебі

1

13

Ресми-іскерлік қатынас тілінің жазбаша түрі

1

14

Ресми-іскерлік қатынас тілінің ауызша түрі

1

15

Бақылау диктанты және оны талдау

2

17

Жылдық қайталаулар

1

Қазақ тілі

10 — сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

І жарты жылдық

Кіріспе.

Тіл – рухани қазына.

1

І

Сөз мәдениеті туралы ұғым-түсінік

5

1

Сөз мәдениеті ұғымына түсінік.

1

2

Сөз мәдениеті және тілдік қарым-қатынас.

1

3

Тілдік норма және жаңа қолданыстар.

1

4

Тыңдау әдебі. Тілдік қатынас.

1

5

Дауыс мәнері. Әсерлі сөйлеу. Сөз сазы. Тілдік норманың сақталуы.

1

ІІ

Әлеуметтік-тұрмыстық қатынас және сөз әдебі

7

1

Әлеуметтік-тұрмыстық қатынастың түрлері.

1

2

Әлеуметтік-тұрмыстық қатынаста тілдесу.

2

3

Ұлттық үрдіс және сөз мәдениеті.

2

4

Этнолингвистикалық атаулар.

2

ІІІ

Іскерлік қарым-қатынас және сөз әдебі

8

1

Іскерлік қарым-қатынас ерекшеліктері, тиімділігінің шарттары

1

2

Диктант және оны талдау.

2

4

Әдеп, әдептілік ұғымдары

1

ІІ жарты жылдық

6

Іскерлік әдеп нормаларына сай сөз орамдары

1

7

Термин қалыптастырудың ұлттық-танымдық негізі

1

8

Іскерлік әңгіме

1

9

Іскерлік келіссөздер

1

ІV

Ресми қарым-қатынас және жазба тіл мәдениеті

12

1

Жеке адам өміріне қатысты іс-қағаздарының түрлері мен тілдік-құрылымдық ерекшеліктері

2

2

Өмірбаян, өтініш, арыз, түсініктеме, сенімхат, қолхат

2

3

Хат немесе адамдар арасындағы өмірдастан және олардың түрлері мен тілі,

2

4

Ұсыныс хат, күнделік, жеделхат (телеграмма), телефонограмма.

1

5

Мекеме, ұйым жұмыстарына қатысты іс-қағаздарының түрлері мен тілдік-құрылымдық ерекшеліктері.

2

6

Алқалық ұйым іс қағаздары

1

7

Диктант және оны талдау.

2

Жылдық қорытынды

1

Қазақ әдебиеті

10-сынып

қоғамдық-гуманитарлық бағыты

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

1-тоқсан 18 сағат

І

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет

14

1

Кіріспе. Жалпы шолу

1

2

Дулат Бабатайұлы. «Аягөз» өлеңі мен «Еспембет дастаны»

3

3

Махамбет Өтемісұлы. «Менің атым Махамбет», «Атадан туған аруақты ер», «Нарын», «Тайманның ұлы Исатай» өлеңдері

3

4

Сүйінбай Аронұлы. «Бөрілі менің байрағым», «Ту алып жауға шапсаң сен», «Датқалар» «Үмбетәліге» өлеңдері

2

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

Шортанбай Қанайұлы. «Зар заман», «Опасыз жалған», «Бала зары» жыр-толғаулары

2

7

Майлықожа Сұлтанқожаұлы. «Толғау», «Үш жігіт», «Аңқау мен қу», «Жылдың төрт мезгілі» жыр-толғаулары

2

ІІ

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет

54

8

Жалпы шолу

1

9

Қашаған Күржіманұлы. «Атамекен», «Есқали сұпыға айтқаны», «Байларға», «Қонақ кәде», «Оразалыға», «Осы күні жолдас болдым сексенменен» өлеңдері. «Атамекен», «Адай тегі» дастандары.

1

10

Шығармашылық жұмыс

1

11

Сыныптан тыс оқу

1

ІІ-тоқсан 14 сағат

12

Қашаған Күржіманұлы. «Атамекен», «Адай тегі» дастандары

1

13

Мұрат Мөңкеұлы. «Үш қиян» толғауы, «Сарыарқа», «Қарасай – Қази» дастаны

2

14

Шығармашылық жұмыс

1

15

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі», «Жоңғар очерктері», «Қазақ халық поэзиясының түрлері» зерттеу еңбектері

3

16

Ыбырай Алтынсарин. «Жаз», «Өзен», «Залым төреге», «Азған елдің хандары», «Азған елдің билері» өлеңдері, «Атымтай Жомарт», «Мейірімді бала» әңгімелері, «Қазақ хрестоматиясы» оқулығы.

3

17

Шығармашылық жұмыс

1

18

Абай Құнанбаев. «Жаз», «Күз», «Желсіз түнде жарық ай», «Адасқанның алды жөн, арты соқпақ»,

2

19

Сыныптан тыс оқу

1

ІІІ-тоқсан 20 сағат

20

Абай Құнанбаев «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Мәз болады болысың», «Сегіз аяқ» өлеңдері және «Масғұт» дастаны.

6

21

Шығармашылық жұмыс

1

22

Шәкәрім Құдайбердіұлы. «Жастарға», «Дүние мен өмір», «Ақындарға», «Кәрілік туралы» өлеңдері, «Еңлік – Кебек» дастаны.

4

23

Жамбыл Жабаев. «Шағым», «Кәрібайдың төбеті», «Кедей күйі», «Мәңке туралы» өлеңдері, Айкүміспен айтысы.

2

24

Шығармашылық жұмыс

1

25

Шәңгерей Бөкеев. «Бұл дүние пәнилығын етеді екен», «Қайран жерім», «Ғылым», «Қосаяқ», «Құйрық атып кұлия» өлеңдері, «Қашқын» поэмасы.

2

26

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Шайтанның саудасы» өлеңі, «Хал-ахуал», «Сарыарқаның кімдікі екендігі», «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз» кітаптары.

3

27

Сыныптан тыс оқу

1

ІҮ тоқсан – 16 сағат

28

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Гүлшат – Шеризат» дастаны.

1

29

Нарманбет Орманбетұлы. «Көпті көрген көнемен», «Шал қайғысы», «Замана», «Сарыарқа сайран жерім-ай», «Бала қайдан?» өлеңдері.

2

30

Шығармашылық жұмыс

1

31

Әнші-сазгер ақындар шығармашылығына шолу.

3

32

Біржан сал Қожағұлұлы. «Жамбас сипар», «Ләйлім шырақ», «Теміртас», «Сырғақты», «Жанбота», «Көкек» әндері.

2

33

Ақан сері Қорамсаұлы. «Жайықтың ақ түлкісі», «Ақ көйлек», «Асыл мен жасық», «Жақсы мен жаман», «Құлагер», «Ләйлім шырақ», «Маңмаңгер», «Сырымбет», «Балқадиша» әндері.

3

34

Әсет Найманбайұлы. «Қор болмас зерек адам ақылы бар», «Үлкен Ардақ», «Кешубай», «Перизат», «Арғынмын, атым Әсет – арындаған» өлеңдері, «Салиха – Сәмен» дастаны.

2

35

Шығармашылық жұмыс

1

36

Сыныптан тыс оқу

1

Барлығы:

68сағат

Қазақ әдебиеті

10-сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

1-тоқсан – 18 сағат

І

ХІХ ғасырдағы әдебиет

68

1

Кіріспе. Жалпы шолу

1

2

Абыл Тілеуұлы «Арғымақ атта сын болмас» жыр-толғауы мен «Қырымның қырық батыры» дастаны

2

3

Дулат Бабатайұлы «Еспембет дастаны»

2

4

Махамбет Өтемісұлы. «Менің атым Махамбет», «Атадан туған аруақты ер», «Тайманның ұлы Исатай» өлеңдері

3

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

Сүйінбай Аронұлы. «Бөрілі менің байрағым», «Ту алып жауға шапсаң сен», «Бала Жамбылға бата», «Датқалар» «Үмбетәліге» өлеңдері, «Сүйінбай мен Қатаған» айтысы

3

7

Қашаған Күржіманұлы «Есқали сұпыға айтқаны», «Осы күні жолдас болдым сексенменен» өлеңдері, «Адай тегі» дастаны

2

8

Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян» толғауы мен «Сарыарқа», «Қарасай – Қази» дастандары

2

9

Шығармашылық жұмыс

1

10

Сыныптан тыс оқу

1

ІІ-тоқсан – 14 сағат

11

Майлықожа Сұлтанқожаұлы. «Толғау», «Үш жігіт», «Аңқау мен қу», «Жылдың төрт мезгілі» жыр-толғаулары

2

12

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі», «Жоңғар очерктері», «Қазақ халық поэзиясының түрлері» зерттеу еңбектері

4

13

Ыбырай Алтынсарин. «Жаз», «Азған елдің хандары», «Азған елдің билері» өлеңдері, «Атымтай Жомарт», «Мейірімді бала» әңгімелері, «Қазақ хрестоматиясы» оқулығы

4

14

Шығармашылық жұмыс

1

15

Абай Құнанбаев. «Жаз», «Күз», «Желсіз түнде жарық ай», «Адасқанның алды жөн, арты соқпақ», «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін»

3

ІІІ-тоқсан -20 сағат

16

Абай Құнанбаев. «Мәз болады болысың», «Сегіз аяқ» өлеңдері және «Ескендір» дастаны. Алтыншы, он тоғызыншы, жиырма бесінші, жиырма тоғызыншы, отыз үшінші, отыз жетінші қарасөздері

7

17

Шығармашылық жұмыс

1

18

Жамбыл Жабаев.«Өтеген батыр» «Сұраншы батыр» дастандары

4

19

Шәкәрім Құдайбердіұлы. «Жастарға», «Дүние мен өмір», «Ақындарға», «Кәрілік туралы» өлеңдері, «Еңлік – Кебек» дастаны

6

20

Шығармашылық жұмыс

1

21

Сыныптан тыс жұмыс

1

ІҮ тоқсан – 16 сағат

22

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Шайтанның саудасы» «Гүлшат – Шеризат» мысал өлеңі мен дастаны, «Сарыарқаның кімдікі екендігі» кітабы

3

23

Нарманбет Орманбетұлы. «Көпті көрген көнемен», «Шал қайғысы», «Замана», «Сарыарқа сайран жерім-ай», «Бала қайдан?» өлеңдері

3

24

Әнші-сазгер ақындар шығармашылығына шолу

5

25

Біржан сал Қожағұлұлы. «Жамбас сипар», «Ләйлім шырақ», «Жанбота» әндері

2

26

Ақан сері Қорамсаұлы. «Асыл мен жасық», «Жақсы мен жаман», «Құлагер», «Ләйлім шырақ», «Маңмаңгер», «Сырымбет», «Балқадиша» әндері

2

27

Шығармашылық жұмыс

1

Барлығы:

68сағат

Қазақ әдебиеті

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

10 — сынып

Қоғамдық-гуманитарлық бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ

І жартыжылдық

1

XIX ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет. Жалпы шолу

1

2

Дулат Бабатайұлы. «Аягөз» өлеңі мен «Еспембет» дастаны

2

3

Махамбет Өтемісұлы. «Ереуіл атқа ер салмай», «Мұнар күн», «Қызғыш құс» өлеңдері

2

4

Шортанбай Қанайұлы. «Зар заман» толғауы

1

5

Сүйінбай Аронұлы. «Бөрілі менің байрағым», «Бала Жамбылға батасы» өлеңдері.

2

6

Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Қашаған Күржіманұлы, Алмажан Азаматқызы, Мұрат Мөңкеұлы

1

7

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі», «Қазақ халық поэзиясының түрлері» зерттеу еңбектері

2

8

Ыбырай Алтынсарин. «Өнер, білім бар жұрттар», «Әке мен бала», «Талаптың пайдасы» әңгімелері

2

9

Абай Құнанбайұлы. «Ғылым таппай мақтанба», «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңдері.

3

10

Шығармашылық жұмыс

1

ІІ жартыжылдық

11

Абай Құнанбайұлы. «Қараңғы түнде тау қалғып», «Теректің сыйы», «Татьянаның хаты», «Онегиннің хаты» аудармалары.

3

12

Шәкәрім Құдайбердіұлы. «Еңлік-Кебек» дастаны

1

13

Шығармашылық жұмыс

1

14

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Сарыарқаның кімдікі екендігі» шығармасы

2

15

Мағауия Құнанбаев. «Медғат – Қасым» поэмалары

1

16

Жамбыл Жабаев. «Шағым» өлеңі, «Жамбыл мен Құлмамбет айтысы»

2

17

ХІХ ғасырдағы әнші ақындар шығармашылығы (жалпы шолу)

4

18

Сыеыптан тыс оқу

2

19

Қорытынды.

1

Барлығы:

34 сағат

Қазақ әдебиеті

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

10 — сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

ХІХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ

І жартыжылдық

1

XIX ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет. Жалпы шолу

1

2

Дулат Бабатайұлы. «Еспембет» дастаны

2

3

Махамбет Өтемісұлы. «Ереуіл атқа ер салмай», «Мұнар күн» өлеңдері

2

4

Шортанбай Қанайұлы. «Зар заман» толғауы

1

5

Сүйінбай Аронұлы. «Бөрілі менің байрағым» өлеңі.

2

6

Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Қашаған Күржіманұлы, Алмажан Азаматқызы, Мұрат Мөңкеұлы

1

7

Шоқан Уәлиханов. «Ыстықкөл күнделігі», «Қазақ халық поэзиясының түрлері» зерттеу еңбектері

2

8

Ыбырай Алтынсарин. «Өнер, білім бар жұрттар», «Әке мен бала», «Талаптың пайдасы» әңгімелері

2

9

Абай Құнанбайұлы. «Әсемпаз болма әр неге», «Білімдіден шыққан сөз», «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңдері өлеңдері.

3

10

Шығармашылық жұмыс

1

ІІ жартыжылдық

11

Абай Құнанбайұлы. «Қараңғы түнде тау қалғып», «Теректің сыйы», «Татьянаның хаты», «Онегиннің хаты» аудармалары.

3

12

Шәкәрім Құдайбердіұлы. «Еңлік-Кебек» дастаны

1

13

Шығармашылық жұмыс

1

14

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. «Сарыарқаның кімдікі екендігі» шығармасы

2

15

Мағауия Құнанбаев. «Медғат – Қасым» поэмалары

1

16

Жамбыл Жабаев. «Шағым» өлеңі

2

17

ХІХ ғасырдағы әнші ақындар шығармашылығы (жалпы шолу)

4

18

Сыеыптан тыс оқу

2

19

Қорытынды.

1

Барлығы:

34 сағат

Қазақ тілі

11 — сынып

қоғамдық-гуманитарлық бағыт

(аптасына – 2 сағат, барлығы – 68 сағат)

І тоқсан – 18 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Кіріспе. Сөз мәдениеті және шешендік өнер.

3

І

Шешендік өнердің тарихы

7

1

Шешендік – жалпы адамзаттық құндылық.

1

2

Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римдегі шешендіктану арналары.

1

3

Ресейдегі шешендіктанудың дамуы

1

4

Ұлттық шешендіктанудың алғашқы бастаулары

1

5

Қазақ шешендіктану ғылымы: қалыптасуы мен дамуы

1

6

Диктант және оны талдау

2

ІІ

Шешендік сөздің табиғаты

18

1

Шешендік сөзге қойылатын талаптар

2

2

Шешендік сөздің сазы

2

3

Диктант және оны талдау

2

4

Шешендік сөздің көріктеуіш құралдары.

1

5

Шешендік сөздің тектері мен түрлері

1

ІІ тоқсан – 14 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

1

Әлеуметтік-тұрмыстық шешендік сөз

1

2

Әлеуметтік-саяси шешендік сөз

1

3

Диктант және оны талдау

2

4

Академиялық шешендік сөз

1

5

Соттағы шешендік сөз

1

6

Діни (Уағыз) шешендік сөз

1

7

Шешенге қойылатын талаптар

2

8

Шешеннің өзін ұстау әдебі мен мәдениеті

1

ІІІ

Шешендікке машықтану жолдары

18

1

Шешендік сөздегі риторикалық канондар

2

2

Диктант және оны талдау

2

ІІІ тоқсан – 20 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат

1

Жұрт алдында сөйлеуге дайындық жолдары

2

2

Психологиялық дайындық

1

3

Нақты сөзге дайындық

1

4

Күнделікті сөзге дайындық

1

5

Диктант және оны талдау

2

6

Көпшілік алдында сөйлейтін сөздің құрылымы

1

7

Кіріспе бөлім, оның міндеті мен тілдік ерекшеліктері

1

8

Негізгі бөлім: оның міндеті мен тілдік ерекшеліктері

2

9

Қорытынды сөз: оның міндеті мен тілдік ерекшеліктері

1

10

Сөздерді байланыстырудың әдістері

2

ІV

Пікірталас мәдениеті

21

1

Пікірталастың қоғамдағы орны, маңызы, қажеттілігі

2

2

Диктант және оны талдау

2

3

Пікірталас мәдениетінің талаптары

2

ІҮ тоқсан – 16 сағат

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

4

Пікірталас түрлері. Әңгіме және «Дөңгелек үстел»

1

5

Пікір алмасу (Дискуссия)

1

6

Ойталқы (диспут)

1

7

Ойкөкпар (дебат)

1

8

Сөзталас (спор)

1

9

Диктант және оны талдау

2

10

Пікірсайыс (Полемика)

1

11

Айтыс.

1

12

Пікірталаста жиі қолданылатын тәсілдер. Қарсыласқа тойтарыс беру шарттары.

1

13

Пікірталас шеберлігіне үйрену жолдары

1

14

Пікірталасты ұйымдастыру.

1

1

Диктант және оны талдау

2

2

Қайталау

1

3

Жылдық қорытынды

1

Барлығы:

68

Қазақ тілі

11 — сынып

Жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

ШЕШЕНДІК ӨНЕР

І жартыжылдық

Кіріспе. Сөз мәдениеті және шешендік өнер.

1

І

Шешендік және сөз мәдениеті

2

1

Шешендік өнер туралы ұғым.

1

2

Шешендік өнер және шешендік сөз анықтамалары. Ұлттық шешендік өнер.

1

ІІ

Қазақ шешендік өнерінің тарихы

10

1

Қазақ шешендік өнерінің бірінші кезеңі

2

2

Қазақ шешендік өнерінің екінші кезеңі

2

3

Қазақ шешендік өнерінің үшінші кезеңі

2

4

Қазақ шешендік өнерінің төртінші және бесінші кезеңі.

2

5

Қазіргі шешендіктің түрлері.

2

ІІІ

Шешендік өнердің дамуына қажетті алғышарттар

1

1

Шешендік өнердің дамуына қажетті алғышарттар

1

ІҮ

Шешендік сөздің сапалары

8

1

Шешендік сөздің мазмұндылығы

1

2

Диктант және оны талдау.

2

ІІ жартыжылдық

3

Сөздің дәлдігі-ойдың айқындылығы

1

4

Тіл тазалығы

2

5

Тіл көрнектілігі

2

Ү

Шешенге қойылатын талаптар

8

1

Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық

1

2

Сөйлеуге дайындық шарттары

1

3

Ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениеті

2

4

Көпшілік алдында сөйлеу әдістері

1

5

Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы

1

6

Диктант және оны талдау.

2

ҮІ

Пікірталастың түрлері

4

1

Пікір алмасу. Ойталқы. Пікірсайыс. Ойбөліс. Сөзталас. Айтыс.

1

2

Пікірталас мәдениеті

1

3

Пікірталас шеберлігіне үйренудің жолдары

1

Қорытынды.

1

Барлығы:

34

Қазақ әдебиеті

11-сынып

қоғамдық-гуманитарлық бағыты

(аптасына 3 сағаттан 102 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

І-тоқсан – 27 сағат

І

ХХ ғасырдың бас кезіндегі әдебиет

86

1

Кіріспе. Жалпы шолу.

1

2

Ахмет Байтұрсынұлы. «Қырық мысал», «Маса» жинақтары, «Әдебиет танытқыш» зерттеу еңбегі.

3

3

Міржақып Дулатұлы. «Шәкірт», «Таза бұлақ», «Оян, қазақ» өлеңдері, «Бақытсыз Жамал» романы

3

4

Шығармашылық жұмыс

1

5

Жүсіпбек Аймауытов. «Ақбілек» романы, «Шернияз» пьесасы

3

6

Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Қамар сұлу», «Кім жазықты» романдары

3

7

Мағжан Жұмабаев. «Туған жерім Сасықкөл», «Туған жер», «Сен сұлу», «Күміс нұрлы ай», «Жұлдызды жүзік, айды алқа қып берейін», «Шолпы», «Сырдағы Алашқа» өлеңдері, «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы» поэмалары

3

8

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске байланысты туған әдебиет

1

9

1930-1960 жылдардағы әдебиет.

Кеңестік дәуірдегі қазақ әдебиетіне жалпы шолу

1

10

Сәкен Сейфуллин. «Жайлауға көшу», «Сыр сандық» өлеңдері, «Көкшетау», «Аққудың айырылуы» поэмалары

2

11

Шығармашылық жұмыс

1

12

Бейімбет Майлин. «Азат әйел», «Көңіл айту» өлеңдері, «Майдан» пьесасы

2

13

Ілияс Жансүгіров. «Ағынды менің Ақсуым», «Жетісу суреттері» өлеңдері, «Құлагер» поэмасы

2

14

Сыныптан тыс оқу

1

ІІ-тоқсан – 21 сағат

15

Жамбыл Жабаев. «Сұраншы батыр», «Өтеген батыр» жырлары

1

16

Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясы (үзінді), «Еңлік-Кебек», «Қарагөз» драмалары

8

17

Шығармашылық жұмыс

1

18

Сәбит Мұқанов. «Сұлушаш» поэмасы, «Аққан жұлдыз» романы (үзінді

3

19

Ғабит Мүсірепов. «Қазақ солдаты» романы (үзінді), «Ақан сері — Ақтоқты» трагедиясы

3

20

Шығармашылық жұмыс

1

21

Ғабиден Мұстафин. «Шығанақ», «Дауылдан кейін» романдары

2

22

Қасым Аманжолов. «Ұлы Отан соғысы туралы жыр», «Байқал», «Орал» өлеңдері

1

23

Сыныптан тыс оқу

1

ІІІ-тоқсан – 30 сағат

24

Қасым Аманжолов. «Ақын өлімі туралы аңыз», «Елге хат» өлеңдері

1

25

1960-1990 жылдардағы әдебиетке жалпы шолу

1

26

Әбділда Тәжібаев. «Портреттер» толғау-эссесі, «Монологтар» поэмасы

1

27

Хамза Есенжанов. «Ақ Жайық» романы

1

28

Мұқан Иманжанов. «Алғашқы айлар» повесі

1

29

Жұбан Молдағалиев. «Мен – қазақпын», «Қыран дала» поэмалары

1

30

Шығармашылық жұмыс

1

31

Сырбай Мәуленов. «Боранда», «Қош бол, сәулем», «Түбірлер», «Жастығым сені жоғалттым», «Ақ түн» өлеңдері

1

32

Тахауи Ахтанов. «Боран», «Шырағың сөнбесін» романдары

2

33

Әбдіжәміл Нұрпейісов. «Қан мен тер» трилогиясы

2

34

Зейін Шашкин. «Доктор Дарханов» романы

2

35

Әзілхан Нұршайықов. «Ақиқат пен аңыз» романы

2

36

Зейнолла Қабдолов. «Менің Әуезовім» роман-эссе (үзінді)

2

37

Мұқағали Мақатаев. «Қайран, Қарасазым-ай» лирикасы, «Дариға, жүрек» поэмасы

1

38

Шерхан Мұртаза. «Қызыл жебе» романы

2

39

Шығармашылық жұмыс

1

40

Мұхтар Шаханов.«Танакөз» поэмасы, «Ғашықтық ғаламаты» өлеңі

1

41

Сәкен Жүнісов. «Заманай мен Аманай» повесі

2

42

Қадыр Мырза Әли. «Домбыра» өлеңі

1

43

Тұманбай Молдағалиев. «Шақырады көктем», «Құстар қайтып барады», «Өмір, қымбаттым менің» өлеңдері

1

44

Қабдеш Жұмаділов. «Тағдыр» романы

2

45

Сыныптан тыс оқу

1

ІҮ тоқсан – 24 сағат

46

Әбіш Кекілбаев. «Үркер», «Елең-алаң» романдары

2

47

Мұхтар Мағауин. «Аласапыран» роман-дилогиясы

2

48

Оралхан Бөкей. «Қар қызы» повесі

2

49

Қалтай Мұхамеджанов. «Көктөбедегі кездесу» пьесасы

2

ІІ

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

10

1

Поэзия

4

2

Шығармашылық жұмыс

1

3

Проза

4

4

Қазіргі драматургия

2

5

Шығармашылық жұмыс

1

Әдебиеттану мәселелері

2

Қорытынды, әдеби-теориялық ұғымдар

1

Сыныптан тыс оқу

1

Барлығы:

102 сағат

Қазақ әдебиеті

11-сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына 2 сағаттан 68 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

І-тоқсан – 18 сағат

І

ХХ ғасыр әдебиеті

60

1

Кіріспе. Жалпы шолу.

1

2

Ахмет Байтұрсынұлы. «Маса» жинағы мен «Әдебиет танытқыш» зерттеу еңбегі

2

3

Міржақып Дулатұлы. «Оян, қазақ» жинағы, «Бақытсыз Жамал» романы

2

4

Жүсіпбек Аймауытов. «Ақбілек» романы

2

5

Шығармашылық жұмыс

1

6

Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Туған еліме», «Сарыарқаның жаңбыры» өлеңдері, «Қамар сұлу» романы

2

7

Мағжан Жұмабаев. «Жазғы таң», «Толқын», «Туған жер», «Сен сұлу», «Шолпы», «Мені де өлім, әлдиле» өлеңдері, «Қойлыбайдың қобызы» поэмасы

2

8

1930-1960 жылдардағы әдебиет.

Кеңестік дәуірдегі қазақ әдебиетіне жалпы шолу

1

9

Сәкен Сейфуллин. «Сыр сандық» өлеңі, «Көкшетау» поэмасы

1

10

Бейімбет Майлин. «Күлтай болыс» әңгімесі, «Шұғаның белгісі» повесі

1

11

Шығармашылық жұмыс

1

12

Ілияс Жансүгіров. «Ағынды менің Ақсуым», «Жетісу суреттері» өлеңдері, «Құлагер» поэмасы

2

ІІ-тоқсан – 14 сағат

13

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әдебиет

1

14

Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясы (үзінді), «Еңлік-Кебек», «Қарагөз» драмалары

5

15

Шығармашылық жұмыс

1

16

Сәбит Мұқанов. «Сұлушаш» поэмасы

2

17

Ғабит Мүсірепов. «Оянған өлке» романы

2

18

Ғабиден Мұстафин. «Дауылдан кейін» романы

2

19

Сыныптан тыс оқу

1

ІІІ-тоқсан – 20 сағат

20

Қасым Аманжолов. «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасы

1

21

1960-1990 жылдардағы әдебиетке жалпы шолу

1

22

Әбділда Тәжібаев. «Портреттер» толғау-эссесі

1

23

Мұқан Иманжанов. «Алғашқы айлар» повесі

1

24

Жұбан Молдағалиев. «Мен – қазақпын» поэмасы

1

25

Шығармашылық жұмыс

1

26

Сырбай Мәуленов. Шөңге», «Қаратау», «Торғай қақпасы», «Ізгілік», «Ілияс» өлеңдері

1

27

Тахауи Ахтанов. «Шырағың сөнбесін» романы

1

28

Әбдіжәміл Нұрпейісов. «Соңғы парыз» романы

2

29

Зейін Шашкин. «Теміртау» романы

1

30

Әзілхан Нұршайықов. «Ақиқат пен аңыз» романы

2

31

Шығармашылық жұмыс

1

32

Қалтай Мұхамеджанов. «Көктөбедегі кездесу» пьесасы

1

33

Зейнолла Қабдолов. «Ұшқын», «Жалын» (романдардан үзінді

2

34

Мұқағали Мақатаев. «Махаббат диалогі», «Қайран, Қарасазым-ай» өлеңдері, «Дариға, жүрек» поэмасы

1

35

Қадыр Мырза Әли. «Домбыра», «Бұлбұл бағы», «Ақ отау» өлеңдері

1

36

Сыныптан тыс оқу

ІҮ тоқсан – 16 сағат

37

Сәкен Жүнісов. «Заманай мен Аманай» повесі

1

38

Қабдеш Жұмаділов. «Тағдыр» романы

2

39

Мұхтар Шаханов. «Ғашықтық ғаламаты» өлеңі, «Танакөз» поэмасы

1

40

Әбіш Кекілбаев. «Үркер» романынан үзінді

2

41

Оралхан Бөкей. «Қар қызы» повесі

1

42

Шығармашылық жұмыс

1

ІІ

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

7

1

Поэзия

3

2

Проза

3

3

Қазіргі драматургия

1

Әдебиеттану мәселелері

1

Барлығы:

68 сағат

Қазақ әдебиеті

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

11 — сынып

Қоғамдық-гуманитарлық бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

ХХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

І жартыжылдық

1

XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. Жалпы шолу

1

2

Ахмет Байтұрсынұлы. «Әдебиеттанытқыш» еңбегі

1

3

Міржақып Дулатов. «Бақытсыз Жамал» романы

1

4

Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Шәкірт ойы», «Бір адамға», өлеңдері

1

5

Сәкен Сейфуллин. «Ақсақ киік», «Сыр сандық» өлеңдері

1

6

Мағжан Жұмабаев «Орал тауы», «Мен жастарға сенемін», «Шолпы» өлеңдері

1

7

Жүсіпбек Аймауытов. «Ақбілек» романы

1

8

Шығармашылық жұмыс

1

9

Бейімбет Майлин. «Шұғаның белгісі» хикаяты

1

10

Ілияс Жансүгіров. «Құлагер» поэмасы

1

11

Жамбыл Жабаев. «Ленинградтық өренім», «Алатауды айналсам» өлеңдері

1

12

Сәбит Мұқанов. «Балуан Шолақ» повесі

1

13

Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді

1

14

Ғабит Мүсірепов. «Қазақ солдаты» романынан үзінді

1

15

Ғабиден Мұстафин. «Шығанақ» повесі

1

16

Қасым Аманжолов. «Дүниеге жар», «Туған жер» өлеңдері

1

17

Сыныптан тыс оқу

1

ІІ жартыжылдық

18

Әбділда Тәжібаев. «Сыр жыры» топтамасы

1

19

Ілияс Есенберлин. «Қаһар» романы

1

20

Сырбай Мәуленов. «Сырласу сағасында», «Құлын», «Сәкен» өлеңдері

1

21

Жұбан Молдағалиев. «Мен — қазақпын» поэмалары

1

22

Тахауи Ахтанов. «Шырағың сөнбесін» романы

1

23

Әбдіжәміл Нұрпейісов. «Қан мен тер» трилогиясына шолу

1

24

Мұқағали Мақатаев. «Үш бақытым» өлеңі, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

1

25

Шығармашылық жұмыс

1

26

Қадір Мырза-әли мен Тұманбай Молдағалиев. «Қазақтарды шетелдіктерге таныстыру» өлеңдері.

1

27

Қабдеш Жұмаділов. «Соңғы көш» диологиясына шолу

1

28

Олжас Сүлейменов. «Қасқырдың бөлтіріктері» өлеңі

1

29

Оралхан Бөкей. «Тортай мінер ақ боз ат»

1

30

Мұхтар Шаханов. «Төрт ана» өлеңі

1

31

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

2

32

Сыныптан тыс оқу

1

33

Қорытынды

1

Барлығы:

34 сағат

Қазақ әдебиеті

(оқыту қазақ тілді емес мектептер үшін)

11 — сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(аптасына – 1 сағат, барлығы – 34 сағат)

Сабақтың тақырыбы

Сағат

саны

ХХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ

І жартыжылдық

1

XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. Жалпы шолу

1

2

Ахмет Байтұрсынұлы. «Қырық мысал», «Маса» жинақтары

2

3

Міржақып Дулатов. «Шәкірт», «Таза бұлақ», «Оян, қазақ» өлеңдері

1

4

Сұлтанмахмұт Торайғыров. «Шәкірт ойы», «Бір адамға», өлеңдері

1

5

Сәкен Сейфуллин. «Ақсақ киік» өлеңі

1

6

Мағжан Жұмабаев «Туған жер», «Сен сұлу», «Жұлдызды жүзік, айды алқа қып берейін» өлеңдері

1

7

Жүсіпбек Аймауытов. «Ақбілек» романы

1

8

Шығармашылық жұмыс

1

9

Бейімбет Майлин. «Шұғаның белгісі» хикаяты

1

10

Ілияс Жансүгіров. «Құлагер» поэмасы

1

11

Жамбыл Жабаев. «Ленинградтық өренім» өлеңі

1

12

Сәбит Мұқанов. «Балуан Шолақ» повесі

1

13

Мұхтар Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді

1

14

Ғабит Мүсірепов. «Қазақ солдаты» романынан үзінді

1

15

Ғабиден Мұстафин. «Шығанақ» повесі

1

16

Сыныптан тыс оқу

1

ІІ жартыжылдық

17

Қасым Аманжолов. «Дүниеге жар», өлеңдері

1

18

Әбділда Тәжібаев. «Монологтар» поэмасы

1

19

Ілияс Есенберлин. «Қаһар» романы

1

20

Сырбай Мәуленов. «Сырласу сағасында», «Сәкен» өлеңдері

1

21

Жұбан Молдағалиев. «Мен — қазақпын» поэмалары

1

22

Тахауи Ахтанов. «Шырағың сөнбесін» романы

1

23

Әбдіжәміл Нұрпейісов. «Қан мен тер» трилогиясына шолу

1

24

Мұқағали Мақатаев. «Үш бақытым» өлеңі, «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

1

25

Шығармашылық жұмыс

1

26

Қадір Мырза-әли мен Тұманбай Молдағалиев. «Домбыра» өлеңі, «Студент дәптері» жинағы

1

27

Қабдеш Жұмаділов. «Соңғы көш» диологиясына шолу

1

28

Олжас Сүлейменов. «Қасқырдың бөлтіріктері» өлеңі

1

29

Оралхан Бөкей. «Тортай мінер ақ боз ат»

1

30

Мұхтар Шаханов. «Танакөз» поэмасы

1

31

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті

1

32

Сыныптан тыс оқу

1

33

Қорытынды

1

Барлығы:

34 сағат

- 7509082

Пікірлер (1)
дамегүл # 1 қыркүйек 2015 в 21:34 0
үлкен рахмет