Үшінші деңгейдің емтихан сұрақтары

18 қазан 2014 - Админ

Үшінші деңгейдің емтихан сұрақтары

І- нұсқа (38 сұрақ 56 балл)

 

1.«Оқуды үйретудің» қозғаушы күші?

А. Оқыту стилі

В. Құбылыс

С. Метатану

D. Сенім

Е. Қарама-қайшылық

 

2.Оқушылардың сабақтағы жұмысының қай формасы тиімдірек (Оқу пирамидасы бойынша)?

А. Оқу

В. Демонстрация

С. Талқылау

D.Білім беру

Е. Дәріс

 

3.Қайсысы өздігінен реттелетін оқудың элементі болып табылады?

А. Оқыту стратегияларын мұғалімнің ұсынуы

В. Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы

С. «Бастама-жауап-кейінгі əрекет» формасы

D. Проблемалар мен оқыту мақсаттарын мұғалімнің анықтауы

Е. Оқыту стратегияларын мұғалімнің бақылауы

 

4.Өздігінен реттелетін оқудың элементтерін анықтаңыз:

А. Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы

В. Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

С. Проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін əдіс-тəсілдерді өздігінен

таңдауы

D. Жоғарыдағылардың барлығы

 

5. Метатану дегеніміз

А) шығармашылық таланттардың дамуы

В) өзіне-өзі сенімділігін бекіту және жүзеге асыру

С) когнитивті үдерісті білу, түсіну, реттеу

D) коммуникативтік дағдылардың дамуы және әлеуметтік басқару

Е) экстрасенсорлы қабілеттерді дамыту

 

6. Жеке тұлғаның ойлау мен оқу, бағалау мен бақылау, өзгерту мен қадағалау қабілеті

А) метатану                                    

В) өзін-өзі жетілдіру            

С) өзін-өзі бағалау

D) оқу

Е) мониторинг

 

7. «Метатаным» ұғымын еңгізген 

А) Флейвелл                        

В) Дьюи                       

С) Выготский

D) Александер

Е) Пиаже

 

8.Қалай ойлайтынын, оқитынын,қадағалау, бақылау, ойлау нәтижелерін қолдану процесі қалай аталады?

А) таным

В) қабілет

С) метатану

D) үрдіс

Е) оқу

 

9. «Рефлективті агент» деген ұғымның қызметін атаңыз:

А) Оқушылардың білім алуынтексеру

В) Оқушының әрекетіне жауап беру және оның оқуының дамуын қамтамасыз ету

С) Балалардың өз оқуын бақылау мен мониторингі үдерісінде дербестігін қалыптастыру

D) Оқушының тапсырманы қалай орындайтынын бақылау

Е) Жоғары сапалы педагогтің тәсілдерді қолданып, оқушының дамуына үлес қосу

 

10.Оқу пирамидасының ең тиімсіз оқыту үрдісі:

А. Практика

В. Талқылау

С. Демонстрация

D. Мəтін оқу

Е. Дәріс

 

11.Чиксентмихаи  бойынша   «өзіндік   мақсатты»  қалыптастыруға арналған  зерігу  жағдайы  қандай   аймақта болуы  мүмкін?

А. Əлсіз машық,  төмен  машық

В. Күшті машық,  төмен  машық

С. Жоғары машық,  əлсіз машық

D. Күшті машық, жоғары машық

Е. Барлығы да дұрыс

 

12. Өзін-өзі реттеу үдерісіне жатпайды:

А.  Алға даму жолын айқындау

В.  Метатану

С.  Қалай оқу керектігін үйрену

D.Мұғалім нұсқауын орындау

Е.  Өзін оқушы деп білу

 

13.Мұғалім оқушыларда… деп аталатын қасиеттердің болуына жағдай жасауға тырысуға тиіс:

А.  Сыртқы уəж

В.  Сыртқы түрткі

С.  Сыртқы ынта

D.  Ішкі уəж жəне өзіндік мақсат

Е.  Ішкі және сыртқы уәж

 

14.Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуына асқан жауапкершілікпен қарауға қабілетті деп анықталды:

А) 10 жастан бастап

В) 3 жастан бастап

С) 3-5 жастан бастап

D) 7 жастан

Е) 5 жастан

 

15.Оқушылардың алған ақпаратты сақтауының талқылауда орташа пайызы:

А) 50%

В) 20%

С) 30%

D) 50%

Е) 75%

 

16.Тестілеу барысында оң нәтижеге жету үшін материалды меңгеру бағасын ғана көздейтін оқу түрі:

А) механикалық оқу

В) тактикалық оқу

С) сындарлы оқу

Д) диалогты оқу

Е) ассоциативті оқу

 

17."Оқыту оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын назарға алып, оларды өрістетуді мақсат еткенде мәнді болады" деген қалай оқу керектігін үйретудің нешінші тезисі:

А. 1

В. 2.

С. 3

Д. 6

Е. 8

 

18.«Қалай оқу керектігін үйрету» модулінің атауы:

А. Оқыту мен оқудағы жаңатәсілдер;

В. Талантты және дарынды балаларды оқыту;

С. Оқытуды бағалау;

D. Жас ерекшеліктерін ескере отырып оқыту;

Е. Оқу мен оқытудағы көшбасшылық.

 

19.Метатанудың негізгі аспектісі:

А. Сыни ойлау дағдысы;

В. Тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу және оның мониторингі

С. Ережелер мен тәртіпке бағыну;

D. Тақырыптардың мәні мен мазмұнына үңілу;

Е. Өз бетінше жұмыс істеуі және дамуы ниеті;

 

20.Білім алуды үйретудің қозғаушы күші:

А. метатану

В. танымдық қабілет

С. білім алуды үйрену

D. диалог

Е. қабілет

 

21.Метатану дегеніміз:

А.  Басқа адамдарға қарағанда табанды болу

В.  Басқа адамдардың сенімдері мен тілектерін білу

С.  Басқалардың білімі және ойлау үдерісі туралы ойлау

D.  Өткенде болған оқиғаларға ой жүгірту

Е.  Мұғалімнің тапсырмасы мен нұсқауын бұлжытпай орындау

 

22.Оқудағы аса пайдалы құрал:

А. жаңа технология

В. оқыту үшін бағалау

С. оқуды бағалау

D. қажетті ақпаратты бөліп алып, ары қарай өңдеу

Е. оқушыларға гипотеза жасауға, оны қорғауға, сынақтан өткізуге және құруға уақыт

 

23."Белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істеуге арналған материалдың көлемі шектеулі болуы керек" деген қалай оқу керектігін үйретудің нешінші тезисі:

А. 1

В. 2.

С. 3

Д. 6

Е. 8

 

24.Оқыту әдісі және оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа көрсеткіштері арасындағы сәйкестікті анықта.Оқу:

А. 20% 

В. 10%

С.30%

D. 90%

Е) 75%

 

25.Оқыту әдісі және оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа көрсеткіштері арасындағы сәйкестікті анықта.Көрсетілім:

А. 20% 

В. 10%

С.30%

D. 90%

Е) 75%

 

26.Тану тұжырымдамасын ретімен орналастырыңыз (2 балл):

А) түсіну

В) метатану

С) оқудағдылары

 

27. «Оқушылар оқу жоспары пәндерінің «өзіндік ландшафттарын» зерттеуге қабілетті болады» деген ұғымға сәйкес келетінін атаңыз (2 балл):

А) Мұғалімнің қолдауымен оқу керектігін үйренеді

В) Құрдастарының көмегін сезінеді

С) Өз ойлау қабілетін дамытып, проблемаларды шешу әрекетін көздейді

D) Өз дағдыларын қолдануды үйренеді, пәннің құрылымы мен мазмұнына тереңдейді

Е) Пәннің негізін қалайтын қағидаттар мен басты идеяны түсінеді

 

28. Метатанымдық қабілеттер оқушыларға білім алуында тәуелсіздік беретін салдарды сәйкестендіріңіз(2 балл):


1. Материалды «есте сақтау» және «түсіну» ұғымдарының әртүрлі әдістері бар екенін мойындап, мағынасын ажырата алуға үйренеді

2. Материалды сараптап, оны күрделілік деңгейі мен назар аудару талаптарының дәрежесі бойынша бөлуге қабілетті

3. Материалды игеру деңгейін анықтай отырып, өз-өздерін тексеруге және тестілеуге қабілетті

4. Қай кезде мұғалімнің араласуы қажет екенін біледі

А) Мен мұны дұрыс түсіндім бе?

В) Мен мұны есте сақтай аламын ба? Маған мұны есте сақтау қажет пе? Бұл тақырыпты мен шынымен игердім бе?

С) Мен тығырыққа тірелдім және менің стратегияларым нәтижесіз болып шықты, сондықтан маған көмек қажет

D) Мына фрагмент қарапайым, ал келесіге назар аудару керек

 

 

 


 

29. Оқушылардың тәжірибесін пайдалануды зерттеушілер мен тұжырымдарын сәйкестеріңіз(2 балл):

 

А) Lave 1988; Laveжәне Wenger,1991

1. Оқу үдерісінің «саналы» болу қажеттілігі туралы тұжырымдар балалардың жеке тәжірибесінің мәдениеті мен құндылығы оқу үдерінің тиімділігін елеулі түрде айқындайтын маңызды мәнмәтін

В)Ньюнс және басқалардың жұмыстарында 1993

2. Бразилиядағы көше балаларының күнделікті нарықтағы сауда жағдаяттарында есептерді ойша жақсы шығарғанымен, мектептегі математика пәнінен қарапайым жазбаша тапсырмаларды орындау барысында қиындықтарға кездескен

 

30. Блум таксономиясының ойлау деңгейлерін сипаттамаларымен сәйкестендіріңіз:

А)Білу, түсіну

1. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада қолдану.

В)Қолдану

2. Деректерді, жағдайларды, негізгі тұжырымдамалар мен жауаптарды көрсету арқылы өтілген материалдың есте сақталғанын растау, негізгі идеяларды ұйымдастыру, салыстыру, түсіндіру, сипаттау және бекіту арқылы деректер мен идеяларды түсінгенін көрсету.

С)Талдау

 

 

Д)Жинақтау

 

Е) Бағалау

3. Объектінің құндылықтарын, кемшіліктерін, маңыздылығын және басқа да сипаттамаларын белгілі бір критерийлер мен стандарттар негізінде анықтау үдерісі.

4. Біртұтас объектіні жақсылап зерттеу немесе оның мән-мағынасын түсініп-білу мақсатында ұсақ құрамдас бөліктерге бөлу үдерісі.

5. Алғашында бөлінген ұғымдарды біртұтас біріктіру үдерісі.

 

 

31. Жером Брунердің «Орман өсіру» метафорасына сәйкес келмейтін ұғым:(2 балл):

А) Жетекшінің оқушыларды біртіндеп тапсырманы орындауды аяқтауға итермелеуі

В) Үнемі ұлғайып, артып отыратын қолдау

С) Сабақтың әр бөлімінде оқушыларды қолдау, ынталандыру және мадақтау

D) Оқушының өздігінен орындай алмайтын тапсырмасын орындап беру

Е) Жетекшінің оқушы жетістігіне деген реакциясы

 

32.Оқушылардың метанану үдерісін қолдау үшін мұғалімдердің оқушыға көмектесетін әрекеттерін атаңыз (2 балл):

А) Білім міндетін қоятын талаптарды түсінуге

В) Жеке ойлау үдерістерін және олардың жұмыс қағидаттарын зерттеуге

С) Тапсырмаларды түсіндіруге көмектеседі

D) Міндеттерді орындау стратегияларын әзірлеуге және ойластыруға

Е) Оқытуды қалай ұйымдастыру керектігін білуге

Ж) Нақты міндет үшін сәйкес келетін стратегияларды таңдауға көмектеседі

 

33.Оқу пирамидасы бойынша оқушылардың алған ақпаратты сақтауының орташа пайызын өсу ретімен орналастырыңыз (2 балл):

А) Көрсетілім

В) Практика

С) Дәріс

D) Талқылау

Е) Оқу

Ж) Аудио-визуалды қабылдау

З) Білім беру

 

34. Өздігінен реттелетін оқудың аса маңызды үш элементін (Рerry) атаңыз (2 балл):

А) Оқушының проблема мен мақсаттарды өздігінен айқындауы

В) Сабақтың мақсаты мен табыс критерийларын мұғаліммен бірге құруы

С) Құрдастарының қолдауымен жаңа тақырыпты өздігінен меңгеруі

D) Проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы

Е) Тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағыттаушылығы

 

35. Ерте жастағы оқушылардың метатануға қабілеттілігі жөнінде айтқан Бронсонның тұжырымына қарсы пікірді атаңыз (2 балл):

А) Өсе келе, олар өз деңгейлеріне сәйкес келетін тапсырманың түрін таңдауға, оларды тиімді пайдалануға

В) Өздерінің әрекетін түзетуге немесе қажет болған жағдайда көмек сұрауға

С) Ерте жастағы балалардың метатану мүмкіндігі шектеулі

D) Іс-әрекет аяқталғанша немесе мақсатқа жеткенше «үдерісті» тоқтатпауға қабілетті бола бастайды

Е) Олар әр уақытта өз жадыларын басқаруға, проблемаларды шешуге және шешім қабылдауға қабілетті емес

 

36. Кембридж университетінің зерттеушілері «Оқушы үні» жобасы бойынша жұмысқа тартылды. Ол жобаның мақсаттары(2 балл):

А) Оқушылардың өзін-өзі реттеуін дамытуына ықпал ету

В) Оқушыға кеңес берудің әдіс-тәсілдері бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулық әзірлеу

С) Оқушының оқу мен оқыту туралы пікірін ескеру

D) Мұғалімдер мен оқушылар арасында жағымды қарым-қатынас орнату

Е) Мәдениет мектептерінде ашық және қауіпсіз диалог құрудың проблемалары мен мүмкіндіктерін анықтау болатын

 

37. Флейвелл (1976) метатануды өлшеудің үш құрылымын сипаттады. Осы үш құрылымды сәйкестендіріңіз(2 балл):

 

А) Бірінші өлшем

1. Жеке білімге қатысты; өзін оқушы ретінде тани отырып, бала, мысалы, өзінің мықты және әлсіз жақтарын сезінеді, жеке мақсаттарды белгілеу қабілеті туындайды

В) Екінші өлшемі

2. Метакогнитивті құрылымды тапсырманы орындауға қажетті білім мен тәсілдер мониторингі ретінде анықтайды

С) Үшінші өлшемі

3. Тапсырмаға бағытталған болып табылады және оқушының мақсаты мен тапсырмаларын білу, түсіну және бағалаудықамтиды

 

 

38. Ерте жастағы оқушылардың метатану мүмкіндігі жөнінде ғалымдар еңбегін сәйкестендіріңіз(2 балл):

 

А) Флейвелл

1. Ерте жастағы балалардың метатану мүмкіндігі шектеулі екендігін айтқан

В) Бронсон

2. Мектеп жасына дейінгі балалар мен балабақшадағы балалардың көпшілігіерікті түрде іштей өзін-өзі реттеуге қабілетті деген

 

3. Олар да «қалай оқу керектігін үйренеді» деген болжам жасаған, бұл жастағы балалар когнитивті әрекет кезінде «өздік басқару» қызметін пайдаланады деген

 

4. Алайда, жадының аспектілерін зерттеу 3-4 жастағы балалардың өздері көп суреттерге қарағанда, саны азырақ суреттерді есте сақтау жеңілірек екендігін сезіне алатындығын анықтады

 

 

 

Осыған ұқсас жазбалар:

2 сыныпСан есім

Химия9 сыныптың химия пәнінен емтихан билеттері

ФизикаКүннің жылдық қозғалысы. Күн жүйесінің құрылысы туралы ежелгі ғалымдардың көзқарастары

- 7474064

Пікірлер (3)
CFHF # 31 қаңтар 2015 в 17:36 0
Дұрыс жазған ІІІ деңгейге өтетіндерге үлкен көмек
Гульшат # 10 наурыз 2015 в 00:21 0
Тесттер болса
Гуля # 18 қаңтар 2016 в 09:38 0
2015 жылға арналған 1деңгейге арналған тест сұрақтарын қайдан қалай алуға болады екен.Көмектесіңіздерші.Рахмет.