Математикадан 6 сыныпқа арналған тест тапсырмалары

9 желтоқсан 2014 - Айнаш Нурсейтова
Математикадан 6 сыныпқа арналған тест тапсырмалары

Тараз қаласы №51мектеп


                                                                         Математика пәні мұғалімі


                                                                   Нұрсейтова Айнаш Қанафинқызы    


 


                           Математикадан 6сыныпқа арналған тест тапсырмалары  


 


                                      І тарау.Қатынастар және пропорциялар


 


1.Екі санның бөліндісін  не депатаймыз?


А)негізгі ұғым    В)қатынас   С)пропорция     D) аксиома


 


2.Қатынастың екі мүшесін де нөлден өзге санға көбейтсек немесе бөлсек,берілген қатынасқа қандай қатынас шығады?


А)тең қатынас     В)тең емес қатынас  С)негізгі қасиет   D) дәлелдеу


 


3.9:2 қатынасы қалай оқылады?


А)9-дың 2-ге бөліндісі    В)9-дың2-геқатынасы    С)9-дың 2-гекөбейтіндісі   


D) 9 бен екінің бөлшек түрі


 


4.Қантты су ерітіндісіндегі судың массасы қанттың массасына қатынасы17:3қатынасындай Ондағы судың массасы қанттың массасына 280 г артық. Қанттысуерітіндісінің массасы неше грамм ?


А)500  В)400    С)300  D) 200


 


5.Екі қатынастың теңдігі не деп аталады?


А)пропорция   В)пропорцианал шамалар    С) мүшелерD) тең қатынастар


 


6.Пропорция әріптер арқылы қалай жазылады?


А)а:b=b: а     В) а:b=с:d        С)с:d=а*с          D)а*b=с*d       


 


7.Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғымүшелерініңкөбейтіндісіне тең бола ма?


А)тең болады  В)тең емес  С) сәйкес бұрыштары теңболады    D)ешқайсысы дұрыс емес


 


8.Ұзындығы 3,5 мтемір білеушенің массасы 8 4кг Осыбілеушеден 2 м қиып алғанда, қалған бөлігінеше килограмм болады?


А)3,74кг    В)3,76кг   С)3,75кг    D)3,46кг


 


9.Жұмыс өнімділіктері бірдей 3 станокта зминутта 9 сақинадайынболады.Осындай 6станокта 24 сақина неше минутта дайындалады?


А)6    В)4   С)3    D)5


 


10.Картадағы кескін ұзындығының оған сәйкес жер бетіндегіқашықтыққақатынасын не деп атаймыз?


А) тең фигуралар  В)масштаб   С) пропорция   D)жарты түзу


 


11.Екі елді мекен арасын мотоциклші 40 км/сағ жылдамдықпен 1 сағ 24минжүрді. Рсы екі елді мекеннің картадағы арқашықтығы 7см болса картаныңмасштабынтабыңдар?


А)1:8 00000            В)1:14 00000        С) 1:8000     D)1:1400


 


12. Екі елді мекен арасын мотоциклші 40 км/сағ жылдамдықпен 1 сағ 24минжүрді. Рсы екі елді мекеннің картадағы арқашықтығы 4см болса картаның масштабынтабыңдар?


А)1:8 00000            В)1:14 00000        С) 1:8000     D)1:1400


13.Егер бірінші шама бірнеше есе артқанда екінші шама сонша есекемитінболса оны не деп атаймыз?


А)тура пропорционал  В)пропорционал       С)доғал     D)кері пропорционал


 


14.Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындауы керек. Тапсырманы межелегенкүнненбұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20 % -ке арттырылды. Тапсырма нешекүн бұрынорындалады?


А)4         В)3       С)2   D)1


 


15. Сфера қандай мағынаны береді?


А) шар            В)доп       С)таяқ     D)тіксызық


 


16.Шар бетіндегі кез-келген нүктесін оның центрімен қосатын кесіндіқалайаталады?


А)радиус         В)диаметр     С)катет        D)геометриялық орны


 


17.Дөңгелектің ауданы қандай әріппен белгіленеді?


А)C         В)P      С)S           D)Q


 


18.100-6,72:5,6-41,4*2 амалын орында?


А)19            В)18        С)17 D)16


 


19.Белгілі бір ортақ қасиетке ие болып, белгілі бір заңдылықпенбіріккеннәрселер, объектілер нені құрайды?


А)жиын            В)элемент       С)босжиын      D)ішкі жиын


 


20.Жиынды құрайтын объектілер немесе денелерне деп аталады?


А)жиын            В)жиынэлементі       С)босжиын      D)ішкі жиын


 


21.Бірде бір элементі жоқ жиын қалай аталады?


А)жиын            В)жиынэлементі       С)босжиын      D)ішкі жиын


 


22.Егер В жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті болса, онда В жиыныАжиының несі деп аталады ?


А)жиын            В)жиынэлементі       С)босжиын      D)ішкі жиын


 


23.Математикада жиын ұғымы қай ғасырда пайда болды?


А)ХХ   В)ХІХ     С)ХХІ   D)ХІІІ


 


24.Жиын теориясының негізін қалаушы кім?


А)Теэтет   В)Георг Кантор    С) ЛеонардЭйлер    D) Евдокс


 


25.Швейцариялық математикті көрсет?


А)Теэтет   В)Георг Кантор    С) ЛеонардЭйлер    D) Евдокс


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                ІІтарау. Рацонал сандар


 


1. «-» таңбасымен жазылған саңдар қалай аталады?


А)теріс   В) оң    С)кері   D)дұрыс


 


2.? «+» таңбасымен жазылған саңдар қалай аталады?


А)теріс   В) оң    С)кері   D)дұрыс


 


3.Санақ басы болатын О нүктесі және бірлік кесіндісі таңдап алынған,оңбағыты көрсетілген түзу не деп аталады?


А)координаталық  түзу   В)түзу   С) сынықтүзу    D)тіке түзу


 


4.Берілген санға координаталық түзу бойында неше нүкте сәйкес келеді?


А) 0           В)1       С) 2    D)3


 


5.Бір- бірінен тек қана таңбаларымен ажыратылған сандар не деп аталады?


А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтінсандар   D)оң сандар


 


6.Қандай да бір санға неше қарама-қарсы сан бар?


А)1   В)2    С)3  D)4


 


7.Натурал сандар және оған қарама-қарсы сандар және 0саны не деп аталады?


А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтінсандар   D)оң сандар


 


8.Бүтін сандар, бөлшек сандар не деп аталады?


А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтінсандар   D)оң сандар


 


9.Координаталық түзу бойындағы санды кескіндейтін нүктенің санақбасынанқашықтығы не деп аталады?


А)санның модулі   В)әріптің модулі  С)оңсан    D)кері жору әдісі


 


10.Модуль қандай мағынаны береді?


А)мөлшер    В)сыйымдылық     С)сан    D)түзу


 


11.Координаталық түзу бойында үлкен сан оң жақта одан кіші сан қайжағындабелгіленеді?


А)қасында   В)оң    С)сол    D)астында


 


12.Кез-келген оң сан неден үлкен?


А)0-ден    В)0-ден және теріссаннан    С)теріс саннан   D)оң саннан


 


13.Кез-келген теріс сан неден кіші ?


А)0-ден        В)0-ден және оңсаннан       С)оңсаннан   D) теріссаннан  


 


14.Поленезия тайпасы бірді қалай атаған?


А)урапун  В)оказа    С)урапун-оказа    D)оказа-оказа


 


15.Нөл санының модулі негетең?         


А) 0     В)1      С)2            D)3          


 


16.Таңбалар ережесін пайдаланып жақшаны ашып жазыңдар.


х=+(-1,9)


А)-1,9    В)1,9     С)+(-1,9)    D)3,8


 


17.Берілген санға қарма-қарсы санды жазыңдар.


-0,9


 А)0,9    В)-0,9  С)+(-0,9)     D)1,8


 


18.Осыдан үш жыл бұрын ағасымен қарындасының жастарының қосындысы 15жасболатын. Осыдан кейін 9 жылдан соң олардың жастарының қосындысы нешеге тең?


А)38     В)39       С)40         D)41


 


19.Назерке, Меруерт,Әлихан, Жандос және Бауыржан бір-бірімен қол алысыпсәлемдесті.Оларнеше рет қол алысып сәлемдесті?


А)5           В)10     С) 12   D)15


 


20.Шаманы мағынасына қарай оң немесе теріс санмен жазыңдар?


шығын 28 000 тг


А) 28 000      В) -28 000     С) +(+28 000)      D)56 000


 


21.Координаталық түзуге оң бағытқа қарама-қарсы бағыт қалай аталады ?


А)теріс бағыт   В)кері бағыт   С) оңбағыт   D)оң-теріс бағыт


 


22.Берілген санға қарама-қарсы санды жазыңдар?


6,75


А)-6,75      В)6,75    С)-(+6,75)  D)13,5


 


23.Амалды орындаңдар.


7,83:0,9+2,6*0,5:


А) 10   В)11     С) 12  D)19


 


24.Көбейту амалының таңбасын кім енгізді?


А)Уильям Оутред    В)Г.В. Лейбнец   С)Я.Видман     D)Гарриот Томас


 


25.Бөлу амалының таңбасын кім енгізді?.


А)Уильям Оутред    В)Г.В.Лейбнец   С)Я.Видман     D)Гарриот Томас


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                  6 сынып    тест тапсырмаларының жауаптары


 


Ітарау                         
1.B


2.A


3.В


4.В


5.А


6.В


7.A


8.С


9.B


10.В


11.А


12.В


13.D


14.D


15.B


16.A


17.C


18.D


19.A


20.B


21.С


22.D


23.В


24.В


25.С


 
 


 


 


ІІтарау                         
1.A


2.В


3.A


4.B


5.В


6.А


7.С


8.А


9.А


10.А


11.C


12.B


13.B


14.А


15.A


16.А


17.А


18.В


19.B


20.B


21.A


22.A


23.А


24.A


25.B


 


                                                                                              Тараз қаласы №51 мектеп
                                                                         Математика пәні мұғалімі
                                                                   Нұрсейтова Айнаш Қанафинқызы    
 
                           Математикадан 6 сыныпқа арналған тест тапсырмалары  
 
                                      І тарау. Қатынастар және пропорциялар
 
1.Екі санның бөліндісін  не депатаймыз?
А)негізгі ұғым    В)қатынас    С)пропорция     D) аксиома
 
2.Қатынастың екі мүшесін де нөлден өзге санға көбейтсек немесе бөлсек, берілген қатынасқа қандай қатынас шығады?
А)тең қатынас     В)тең емес қатынас   С)негізгі қасиет   D) дәлелдеу
 
3.9:2 қатынасы қалай оқылады?
А)9-дың 2-ге бөліндісі    В)9-дың2-ге қатынасы    С)9-дың 2-гекөбейтіндісі   
D) 9 бен екінің бөлшек түрі
 
4.Қантты су ерітіндісіндегі судың массасы қанттың массасына қатынасы 17:3қатынасындай Ондағы судың массасы қанттың массасына 280 г артық. Қантты суерітіндісінің массасы неше грамм ?
А)500  В)400    С)300  D) 200
 
5.Екі қатынастың теңдігі не деп аталады?
А)пропорция   В)пропорцианал шамалар    С) мүшелер D) тең қатынастар
 
6.Пропорция әріптер арқылы қалай жазылады?
А)а:b=b: а     В)  а:b=с:d        С) с:d=а*с           D)а*b=с*d       
 
7.Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерініңкөбейтіндісіне тең бола ма?
А)тең болады  В)тең емес  С) сәйкес бұрыштары тең болады    D)ешқайсысы дұрыс емес
 
8.Ұзындығы 3,5 мтемір білеушенің массасы 8 43 кг Осы білеушеден 2 м қиып алғанда, қалған бөлігінеше килограмм болады?
А)3,74кг     В)3,76кг   С)3,75кг    D)3,46кг
 
9.Жұмыс өнімділіктері бірдей 3 станокта зминутта 9 сақина дайынболады.Осындай 6станокта 24 сақина неше минутта дайындалады?
А)6    В)4   С)3    D)5
 
10.Картадағы кескін ұзындығының оған сәйкес жер бетіндегі қашықтыққақатынасын не деп атаймыз?
А) тең фигуралар  В)масштаб   С) пропорция    D)жарты түзу
 
11.Екі елді мекен арасын мотоциклші 40 км/сағ жылдамдықпен 1 сағ 24 минжүрді. Рсы екі елді мекеннің картадағы арқашықтығы 7см болса картаның масштабынтабыңдар?
А)1:8 00 000             В)1:14 00000        С) 1:8 000     D)1:1400
 
12. Екі елді мекен арасын мотоциклші 40 км/сағ жылдамдықпен 1 сағ 24 минжүрді. Рсы екі елді мекеннің картадағы арқашықтығы 4см болса картаның масштабынтабыңдар?
А)1:8 00 000             В)1:14 00000        С) 1:8 000     D)1:1400
13.Егер бірінші шама бірнеше есе артқанда екінші шама сонша есе кемитінболса оны не деп атаймыз?
А)тура пропорционал   В)пропорционал       С) доғал     D)кері пропорционал
 
14.Тапсырманы 30 жұмысшы 6 күнде орындауы керек. Тапсырманы межелегенкүннен бұрын орындау үшін жұмысшылар саны 20 % -ке арттырылды. Тапсырма нешекүн бұрын орындалады?
А)4          В)3        С)2   D)1
 
15. Сфера қандай мағынаны береді?
А) шар             В)доп       С)таяқ     D)тік сызық
 
16.Шар бетіндегі кез-келген нүктесін оның центрімен қосатын кесінді қалайаталады?
А)радиус          В)диаметр      С)катет        D)геометриялық орны
 
17.Дөңгелектің ауданы қандай әріппен белгіленеді?
А) C         В)P      С)S           D)Q
 
18.100-6,72:5,6-41,4*2 амалын орында?
А)19             В)18        С)17 D)16
 
19.Белгілі бір ортақ қасиетке ие болып, белгілі бір заңдылықпен біріккеннәрселер, объектілер нені құрайды?
А)жиын             В)элемент       С)бос жиын      D)ішкі жиын
 
20.Жиынды құрайтын объектілер немесе денелерне деп аталады?
А)жиын             В)жиынэлементі       С)бос жиын      D)ішкі жиын
 
21.Бірде бір элементі жоқ жиын қалай аталады?
А)жиын             В)жиынэлементі       С)бос жиын      D)ішкі жиын
 
22.Егер В жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті болса, онда В жиыны Ажиының несі деп аталады ?
А)жиын             В)жиынэлементі       С)бос жиын      D)ішкі жиын
 
23.Математикада жиын ұғымы қай ғасырда пайда болды?
А)ХХ   В)ХІХ     С) ХХІ   D)ХІІІ
 
24.Жиын теориясының негізін қалаушы кім?
А)Теэтет   В)Георг Кантор    С) Леонард Эйлер    D) Евдокс
 
25.Швейцариялық математикті көрсет?
А)Теэтет   В)Георг Кантор    С) Леонард Эйлер    D) Евдокс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ІІ тарау. Рацонал сандар
 
1. «-» таңбасымен жазылған саңдар қалай аталады?
А)теріс   В) оң    С)кері   D)дұрыс
 
2.? «+» таңбасымен жазылған саңдар қалай аталады?
А)теріс   В) оң    С)кері   D)дұрыс
 
3.Санақ басы болатын О нүктесі және бірлік кесіндісі таңдап алынған, оңбағыты көрсетілген түзу не деп аталады?
А)координаталық  түзу   В)түзу   С) сынық түзу    D)тіке түзу
 
4.Берілген санға координаталық түзу бойында неше нүкте сәйкес келеді?
А) 0            В)1       С) 2    D)3
 
5.Бір- бірінен тек қана таңбаларымен ажыратылған сандар не деп аталады?
А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтін сандар   D)оң сандар
 
6.Қандай да бір санға неше қарама-қарсы сан бар?
А)1   В)2    С)3  D)4
 
7.Натурал сандар және оған қарама-қарсы сандар және 0саны не деп аталады?
А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтін сандар   D)оң сандар
 
8.Бүтін сандар, бөлшек сандар не деп аталады?
А)рационал сандар  В)қарама-қарсысандар  С) бүтін сандар   D)оң сандар
 
9.Координаталық түзу бойындағы санды кескіндейтін нүктенің санақ басынанқашықтығы не деп аталады?
А)санның модулі   В)әріптің модулі  С)оң сан    D)кері жору әдісі
 
10.Модуль қандай мағынаны береді?
А)мөлшер    В)сыйымдылық     С)сан     D)түзу
 
11.Координаталық түзу бойында үлкен сан оң жақта одан кіші сан қай жағындабелгіленеді?
А)қасында   В)оң    С)сол     D)астында
 
12.Кез-келген оң сан неден үлкен?
А)0-ден    В)0-ден және теріссаннан    С) теріс саннан   D)оң саннан
 
13.Кез-келген теріс сан неден кіші ?
А)0-ден        В)0-ден және оң саннан       С)оңсаннан   D) теріс саннан  
 
14.Поленезия тайпасы бірді қалай атаған?
А)урапун  В)оказа     С)урапун-оказа    D)оказа-оказа
 
15.Нөл санының модулі неге тең?         
А) 0     В)1       С)2             D)3          
 
16.Таңбалар ережесін пайдаланып жақшаны ашып жазыңдар.
х=+(-1,9)
А)-1,9    В)1,9     С) +(-1,9)    D)3,8
 
17.Берілген санға қарма-қарсы санды жазыңдар.
-0,9
 А)0,9    В)-0,9  С) +(-0,9)     D)1,8
 
18.Осыдан үш жыл бұрын ағасымен қарындасының жастарының қосындысы 15 жасболатын. Осыдан кейін 9 жылдан соң олардың жастарының қосындысы нешеге тең?
А)38     В)39        С) 40         D)41
 
19.Назерке, Меруерт,Әлихан, Жандос және Бауыржан бір-бірімен қол алысыпсәлемдесті.Олар неше рет қол алысып сәлемдесті?
А)5            В)10     С) 12   D)15
 
20.Шаманы мағынасына қарай оң немесе теріс санмен жазыңдар?
шығын 28 000 тг
А) 28 000      В) -28 000      С) +(+28 000)       D)56 000
 
21.Координаталық түзуге оң бағытқа қарама-қарсы бағыт қалай аталады ?
А)теріс бағыт   В)кері бағыт   С) оң бағыт   D)оң-теріс бағыт
 
22.Берілген санға қарама-қарсы санды жазыңдар?
6,75
А)-6,75      В)6,75    С)-(+6,75)   D)13,5
 
23.Амалды орындаңдар.
7,83:0,9+2,6*0,5:
А) 10   В)11     С) 12  D)19
 
24.Көбейту амалының таңбасын кім енгізді?
А)Уильям Оутред    В)Г.В. Лейбнец    С)Я.Видман     D)Гарриот Томас
 
25.Бөлу амалының таңбасын кім енгізді?.
А)Уильям Оутред    В)Г.В.Лейбнец    С)Я.Видман     D)Гарриот Томас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  6 сынып    тест тапсырмаларының жауаптары
 
І тарау                         

1.B
2.A
3.В
4.В
5.А
6.В
7.A
8.С
9.B
10.В
11.А
12.В
13.D
14.D
15.B
16.A
17.C
18.D
19.A
20.B
21.С
22.D
23.В
24.В
25.С
 

 
 
 

ІІ тарау                         


1.A

2.В

3.A

4.B

5.В

6.А

7.С

8.А

9.А

10.А

11.C

12.B

13.B

14.А

15.A

16.А

17.А

18.В

19.B

20.B

21.A

22.A

23.А

24.A

25.B

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осыған ұқсас жазбалар:

ТарихҚазақстан тарихы пәнінен тоқсандық тест

ТесттерФизикалық географиядан қазақ тілінде тест. 6 сынып

ТесттерГеографиядан функционалды сауаттылығын арттыруға арналған тест тапсырмалары

БастауышЖер ғарыш денесі

Тарих10 сынып Қазақстан тарихына арналған жылдық тест тапсырмалары

- 7474008

Пікірлер (17)
Батеева Шынар # 2 сәуір 2015 в 11:18 0
Рахмет, 6-сынып тесті өте жақсы құрылған
лоло # 28 сәуір 2015 в 09:22 0
2. Теңдеулер жүйесін құрып, оны алмастыру тәсілімен шешіңдер.
Бір жылқы мен бір сиыр 7 күнде 105 кг шөп жейді. Бір жылқының 2 күнде жеген шөбін бір сиыр 3 күнде жейді. Әрбір күн сайын бір жылқы неше килограмм шөп жейді? Бір сиыр неше килограмм көп жейді?

3. Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңдер:
х + 5у = 12,
х – 2у = 5.
А (8; 5); В (-2; 3); С (6; 4); D (7; 1)

шығарып беріңіздерші.
007 # 1 мамыр 2015 в 19:36 0
x+5y=12 2
x-2y=5 5
2x+10y=24
5x-10y=25
7x=49
x=7
aidana # 4 мамыр 2015 в 21:14 0
X+5y=12
X-2y=5 (-1)

X+5y=12
-x+2y=-5

X+5y-x+2y=12-5
7y=7
y=1

X+5•1=2
X=2-5
x=(-3). (-3;1)
аружан # 6 мамыр 2015 в 09:51 0
бұл жуйені мен де шеш аламын
Kuralai # 3 шілде 2015 в 14:47 0
3.
Ж:D (7; 1)
Сауле Сатимова # 21 қараша 2015 в 23:12 0
диас 6 # 17 қаңтар 2016 в 22:37 0
Рационал сндар деген не
MisteR LOLoLOSHKA # 21 маусым 2015 в 18:41 0
Автор пернетақтамен(Клавиатура) жаман қолданады екен! Көп жерде ПРОБЕЛ қоюды ұмытып кетті| Менің Авторға қоятым бағам 10ның ішінең (9 из 10)!
даурен # 23 маусым 2015 в 15:41 0
Альмира # 19 қараша 2015 в 19:26 0
Тік төртбұрыштың периметрі 42см.Оның ұзындығының еніне қатынасы 4:3 қатынасындай.Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар
Сауле Сатимова # 21 қараша 2015 в 23:07 0
4+3=7 42/7=6 6*4=24 6*3=18 24/2=12 18/2=9 12*9=108
Жайнасын # 21 желтоқсан 2015 в 12:58 0
10 ЖҰМЫСШЫ БІР ҚАБЫРҒАНЫ 3 САҒАТТА СОҒЫП БІТІРСЕ,ДƏЛ СОНДАЙ ҚАБЫРҒАНЫ 12ЖҰМЫСШЫ НЕШЕ САҒАТТА БІТІРЕДІ?
А)2САҒ40мин
В.1саг 45 мин
с.2 саган 30 мин
Д.2САҒ40мин 20 мин
е.2САҒ
Шешіп бересіз бе?
SULTAN # 4 қаңтар 2016 в 11:48 0
Өте керемет. Бірақ автор сөздердің арасына пробел қоюды ұмытып кетіпті. Мен Назарбаев Зияткерлік мектебіне емтихан тапсыратындықтан бұлардан да қиын тес шешуім керек. Бар болса мына почтаға хабар беріңіз;sulti04@mail.ru
жанеля_04 # 7 маусым 2016 в 16:13 0
Тамаша мен сынақтан сүрінбей өттім. Бірақ бұл сұрақтар мен үшін тым оңай болды.
Kotik # 6 қазан 2016 в 22:10 0
Масштабы 1:6 000 000 картада темір жолдың ұзындығы 18 см. Пойыз темір жолдың осы бөлігін 75 км/сағ жылдамдықпен неше сағат жүреді? Отиниш шешуі қандай
Shugila Manapjva # 22 сәуір 2017 в 22:28 0
15. Сфера қандай мағынаны береді?
А) шар В)доп С)таяқ D)тік сызық

Cфера дегеніміз Шар деген мағына бермейтін беді?
15.B деп тұр