Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модульі (коучинг)

18 маусым 2015 - Гүлсара Байбатырова

ОҚО, Шардараауданы «Ұзын-Ата» жалпы

орта мектебінің география пәні мұғалімі

БайбатыроваГулсараАманкуловнаКоучингсессиясыныңжоспары

Сабақтыңтақырыбы:Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модульі

Сабақтыңмақсаты:Оқыту негізін түсіну, оқыту стильдерін назарға алу және өмірбойы

өзін-өзі оқытудың қажеттілігін мойындау және оның әдістерін таңдау.

Оқушыларды жүйелі оқытуға үйрету. Нені оқыту керек екендігі

туралы ұғымды қалыптастыру

Сабақтыңкүтілетіннәтижесі: Балалардыңқалайоқитынын назардаұстай алады.Оқушы

оқу үдерісінебелсендіқатысқанда ғанаматериалды тереңмеңгеруге

қолжеткізетінін түсінеді.

Сабақтыңәдіс-тәсілдері: Ыстықорындық, Кезбетілші, 6 неліктенәдісі, Ойлан, жұптас,

пікірлес әдісі, Жіңішкеденжуанғаәдісі, Кір жаятын жіп, Сұрақты

қағып аләдісі

Уақыты

Іс-әрекет-

тіңтүрі

Коучиктіңіс-әрекеті

Білім алушыныңіс-әрекеті

ОБ және

ОүБ

Ресурстар

5минут

Кіріспе

Ұйымдастыру

Кезеңі

Сәлемдесемін. әріптестерімніңкөңіл-

күйлерінемәнбере-

мін.

Сәлемдесіп, коучинг сабаққа

дайынекендігін мәлімдейді:10мин.

Ойқозғау

Ынтымақ-

тастықатмосфера-сын қалы-

птастыру

Әріптестердішаттық шеңберінетұрғызып,

«Меніңең жақындосым» аттытақырыптаой-пікірлерінортағасалуынқадағалаймын.

Әріптестершаттық

шеңберінеорналасып

«Меніңеңжақындосым»аттытақырыпта ой-пікір-

лерінортаға салып ең

жақындосыныңжағымдықасиеттерін

айтады.

Мақтау

мадақтау

намми-

нациясы

арқылы

бағалау

Жүрек

макеті

5мин.

Топқа бөлу

Әріптестердің киім түрлері арқылы2 топқа бөлемін.

Түрлі-түсті киім түрлері арқылы2топқа бөлінеді.

Жарайсың

Керемет

Тамаша


20мин

Миға

Шабуыл

Топпен

жұмыс

Бағдарлама модульдары

мен мұғалімнің ұстанымы туралы

тапсырмалары2топқа

беріледі

Әр топ мүшелерібір-бірімен ақылдаса отырыпойларынжинақтап постергетүсіріп топтыңбір мүшесіқорғапшығады.

Форматифтітоп

аралық

бағалау

Компьютер, графопроектор

Маркер,

Стикер,

постер

20мин.

Оқыту мен

Оқытудағы

Жаңа тәсілдер

Ойлан, жұптас, пікірлес әдісі бойынша

1топқа: Оқушының керекті құралдары

2топқа: Мұғалімніңкеректі құралдары тақырыптары бойынша

әдіс-тәсілдерді пайда-

лануын қадағалаймын.

Әр топ берілген тапсырмасынмұқият

Ойлана жұптасып, пікірлесіп ортақшешімге келіп, постергетүсіріп

топтыңкелісімі бойынша қорғайды

Смаилик-

Тер,

Стикерлерарқылы

Маркер,

Стикер,

постер

5мин.

Сергіту

сәті

АКТ-ныпайдаланып

денежаттығуын

жасатамын

Денежаттығуын

жасайды10мин.

Мұғалім-

дермен жеке

жұмыс

Кір жаятын жіп әдісін

Пайдаланаотырып

оқыту меноқытуда-

ғы жаңатәсілдерді

сабақтыңқай тұстарында пайдаланасыздар?

тақырыбындамұғалімдермен

жеке жұмысжасатамын

Жеке жұмысжасайды

Өзара

бағалау

Плакаттар

Маркер

стикер

10мин.

5мин.

Қорытынды

Жаңа әдіс-тәсілдер

Құндылығы

Рефлексия

Жаңа әдіс-тәсілдердің

құндылығытақыры-

бында жұптықжұмыс

жасатамын.

Екіжұлдыз – бір тілек

Жұппенталқылай

Отырып өзойларын

айтып өтеді. Ой тастағанжұптыүздік

депбағалапөтеді.

Сабаққа байланысты

кері байланысжасап

өтеді

Жұптар

аралық

бағалау

Плакаттар

Канц.

Тауарлар

стикерлер

Географияпән мұғалімі: Байбатырова Гулсара

- 7388474

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!