Практикалық жұмыс 11.3В-3. Түрлі тағам өнімдерінде нәруыздардың болуын зерттеу

3 сәуір 2015 - Асхат Аманжолов

Практикалық жұмыс 11.3В-3. Түрлі тағам өнімдерінде нәруыздардың болуын зерттеу

I.Жұмыстың мақсаты

биологиялық нысандарда нәруыздардың болуын зерттеу

тәуелді және тәуелсіз айнымалыларды анықтау

гипотезаны тұжырымдау және бақылау мен деректерді жазу және беру;

II.Гипотеза:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Берілетін айнымалылар:

Айнымалылар

Факторлар

Бақылау қалай қамтамасыз етіледі

Тәуелсіз

Тәуелді

Бақыланатын

Биурет реакциcы. Биурет реакциясы көмегімен нәруыз молекуласындағы пептидті тобының болуын анықтайды. Нәруыз түсуінің өнімдері – полипептидтер сонымен қатар, биуретті реакцияны береді, түзілетін мыс комплексінің түсі аминқышқыл санымен анықталады, олар бір – бірімен пептидті байланыспен анықталады. Дипептидтер көк түс береді, үшпептидтер – күлгін түсті, тетрапептидтер және одан да күрделі пептидтер – қызыл түс береді. Реакция кезінде күлгін түс түзілсе оны спектрофотометр немесе колориметр құрылғысына салып өлшеуге болады.

Төрт валентті комплекстің координациясы, нәруыздардың биурет реакциясының қатысында анықталған

Бұл тестіде мыс сульфатының көк түсті ертіндісі индикатор қызметін атқарады. Нәруыз анықталған жағдайда күлгін түс береді. Биурет тестісі тек суда еритін нәруыздарға қолданылады, ерімейтін заттар үшін емес.

3.Құрал-жабдықтар

Тағам үлгілері бар прбиркалар

Пробиркалар үшін штатив

Қорғаныш көзілдірігі

Шпатель

дистелденген су

Мыс сульфатының ертіндісі (1%)

Натрий гидроксидінің ертіндіс (10%)

Ұнтақтағыш

Тұз қышқылы(соляная)

шыны таяқша

Зертханалық жұмыс барысында орын алуы мүмкін қауіпті жағдайлар:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4.Жұмыс барысы:

Зерттеу әдістері

1. Егер тестіленетін тағам сұйық болса, бірден екінші кезеңг өтіңіз. Ал егер тығыз болса тағамды ұнтақтағышқа салып уатып, езу қажет. Кейін оны 2 см тереңдікте пробирка салып, үстіне дәл сондай мөлшерде дистелденген су құямыз да бірнеше минутқа қойып қою керек.

2. 1cm3 мөлшерінде сұйық ертіндіні шамшуыр мен алып, 2cm3 көлемінде натрий гидоксидінің ертіндісі бар пробиркаға құю қажет. Кейін үстіне 2cm3 мыс сульфатының ертіндісін тамызамыз.

1.Егер ешқандай өзгеріс байқалмаса, сынама үлгі ретінде алынған өнімдегі нәруыздың ерімейтіндігі мысал бола алады. Нәруызды еріту үшін уақталған тағам үлгісін пробиркаға емес, колбаға салып, үстіне тұз қышқылының ертіндісін құямыз.

2. Қоспаны 10-20 минуттай жай отта қайнатамыз. Керек болған жағдайда қоспа құрғап кетпес үшін үстіне тағыда тұз қышқылын құямыз. Отты өшіріп, суығынша күтеміз.

3. Тұз қышқылының нәтижесінде алынған сұйықтыққа жоғарыда көрсетілен 2-ші кезең бойынша биурет тестісін қолданамыз. Күлгін түс берсе, онда тұз қышқылының ертіндісінің арқасында еріген нәруыз анықталғанын көрсетеді.

5.Деректер мен нәтижелер

Алынған үлгі

Бақылаунәтижесі

6.Нәтижені талқылау:

Зерттеу нәтижесі нені көрсетеді?

What do your results show?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1-ші кесте биурет тестісіне берілген оптикалық тығыздық

Нәруыз консентрациясы(mol L-1)

Жұту 540 nm

0.00

0.00

0.25

0.01

0.50

0.02

0.75

0.03

1.00

0.04

1.25

0.05

1.50

0.06

7.Қортындылау:

Осы графикті пайдалану арқылы қортынды жасаңыз. Сурет бойынша қатынасты сипаттаңыз. Қатынас тура ма, әлде кері пропорцианал ма?

Write a conclusion for this graph. Describe any relationships shown. Is the relationship shown directly proportional or inversely proportional?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Осы график бойынша градиентін есептеңіз (градиент = изменение г / изменение х).

Calculate the gradient of this graph (gradient= change in y/ change in x). Show your working.

Абсорбция 0,002 болған жағдайда берілген нәруыздың концентрциясын анықтау үшін өз графигіңді сыз.

Use your graph to find the concentration of protein present when the absorbance is 0.002._______________________

Егер консентрация 1,62 (моль л-1), жұту 540 нм болғанда не болады? Өзжұмысыңыздыкөрсетіңіз.

If the concentration is 1.62 (mol L-1), what would be the given absorbance at 540nm? Show your working (give your answer to 4 dp).

Бугер-Ламберт-Бер заңы— бір түсті (монохромат) жарық шоғының орта арқылы өткендегі әлсіреуін анықтайтын заң. Қалыңд. І-ге тең жұтатын қабат арқылы өткен жарық шоғының қарқындылығы І0 шамадан І шамаға дейін төмендейді. Олбылайанықталады:A= ε L c

Where A is absorbance (no units)

ε is the molar absorptivity, the measure of the amount of light absorbed per unit concentration (L mol-1 cm-1)

L is the path length of the sample — that is, the path length of the cuvette in which the sample is contained (cm).

c is the concentration of the compound in solution ( mol L-1)

The molar absorptivity constant of a sample of protein + biuret test is 1.6 L mol-1 cm-1. What is the concentration of a solution made from this sample that has an absorbance of 0.62 with a cell path length of 1.5cm? Show your working (give your answer to 3dp).

Шектеулер мен кемшіліктер____________________________________________________

1.____________________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________________3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дамыту (жақсарту)___________________________________________________________

1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________ 3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 7509132

Пікірлер (0)

Пікір жазылған жоқ, алғашқы болыңыз!